خداحافظی با یکی دیگر از دوره‌های آموزشی

من از زمانی که پا در میدان آموزش کسب و کار گذاشتم روشی را انتخاب کردم. من یک دوره‌ی جامع خواهم داشت که در آنجا همه‌چیز را توضیح داده‌ام و دوره‌هایی کوتاه مدتی را در کنارش برگزار خواهم کرد تا کسانی که امکان حضور در آن دوره جامع را ندارند بتوانند از آنها استفاده کنند. اما روش من بر این بوده که در این دوره‌های کوتاه مدت به شیوه‌ی خودم …
ادامه مطلب

نوشته‌ها و مقالات ما را بخوانید